2017 Kuntavaaliteemojani ja valtuustoaloite-ehdotuksia kaudelle 2017 – 2021

 

1. Nuorille kansainvälinen koulutus-, innovaatio- ja yrityskeskus
2. Urheilulle, liikunnalle ja kulttuurille toimintamahdollisuudet
3. Talouteen uusi kivijalka paikallisuudesta

 

Olen motivoitunut ajamaan kaikkia yhteisiä asioita kaupunginvaltuutettuna, mutta erityisesti seuraavat asiat ovat minulla mielenkiinnon kohteena.

1. Nuoret työllistettävä

 • Yrittäjyys, tilat, oppisopimukset

Olen itse tosiaan valmistunut 1984. Valmistuttuani mietin minne paikkakunnalle muuttaisin ja mihin firmaan hakisin töihin vai perustaisinko oman firman.
Silloin ajat olivat sellaiset, että melkeinpä firman pystyi valitsemaan. Töitä oli tarjolla.

Kysynkin mitä on tapahtunut reilun 30 vuoden aikana, kun kaikille nuorille, jotka valmistuvat ei olekaan töitä tarjolla ? Meillä tulee olemaan vaikeat ajat edessä, jos nyt meiltä jää vuosittain 20 – 30 000 nuorta ilman työpaikkaa valmistuttuaan. He joutuvat kortisto ja toimeentulotuki kierteeseen. Tämä ei ole mitenkään hyväksyttävää.

Tampereella on paljon eri tasoisia oppilaitoksia ja niistä valmistuu joka vuosi suuri määrä opiskelijoita. Olisi Tampereen etu, jos me ensin tarjoaisimme nuorille ensimmäisen työpaikan. Näin saisimme koulutettuja ihmisiä jäämään paikkakunnalle.

Kyllä Tampereen kaupungin on tehtävä oma osansa ja kaikki mahdollinen, jotta nuorille löytyisi se ensimmäinen työpaikka kaupungin alueelta. Myös yhteistyö naapurikuntien kanssa lisäisi työllistymisen mahdollisuuksia lähialueilla.

Pienyrittäjien asema on Suomessa tukala. Tunnen paljon pienyrittäjiä ja olen tietoinen heidän haasteistaan  niin työntekijöiden palkkaamisen, veroasioiden, terveydenhuollon, työttömyysturvan jne. osalta. Yrittämiselle on luotava paremmat edellytykset ja ennen kaikkea nuorille yrittäjille. Nuorille pitää taata myös tasokasta koulutusta tarpeeksi ja ajoissa työpaikkoja esim. perustamalla Tampereelle nuorile koulutus-, innovaatio- ja yrityskeskus. Nuorissa on tämän kansakunnan tulevaisuus ja nyt me laiminlyömme heidän pärjäämisedellytyksiään.

2.  Urheilu, liikunta, kulttuuri

 • Harrastuspaikkoja lisää

Olen seurannut viimeiset kahdeksan vuotta aktiivisemmin nuorison urheilua ja ollut siinä osittain mukanakin. Tänä aikana minulle on selvinnyt, että kouluikäisten ja nuorten liikunta- ja harraspaikkoja on aivan liian vähän Tampereen kokoiseen kaupunkiin. Koululaisten ja opiskelijoiden harrastuksille tulisi olla asianmukaiset paikat ja niitä tulisi olla riittävästi. Kaupungilla on kyllä riittävästi rakennuksia, joita voisi käyttää harrastus- ja urheilutoimintaan tehokkaammin.  Ulkoharrastuspaikkoja on liian vähän tai ne ovat huonokuntoisia, heikosti varusteltu ja heikosti hoidettuja. Hyvätasoisia sisäliikuntahalleja on liian vähän kaikille nykyisille harrastajille. Harrastajamäärät varmasti nousisivat kun olisi tarpeeksi kohtuuhintaisia sisäliikuntatiloja kuten uusi Tesomalle valmistunut laadukas sisähalli osoittaa.

Näiden asioiden edistäminen ja integrointi koko elämänkaaren ajaksi  on erittäin hyödyllistä kansantaloudellisesti. Niillä on ennaltaehkäisevä vaikutus tulevaisuudessa ja terveydenhuollon kustannukset pienenevät tai pysyvät samalla tasolla vaikka väestö kasvaa.

Tehdään Tampereesta liikunnan ja kulttuurin maailman mittakaavan keskus.

3.  Talous tasapainoon

 • Hankintoihin kustannustehokkuutta

Tampereen tulee tulevina vuosina suhtautua vakavasti talouden hoitoon. Lähtökohtana tulee olla, että lakisääteiset palvelut hoidetaan ensin ja sitten katsotaan mitä jää muihin investointeihin ja kehitykseen.

Kaupunki käyttää vuosittain tavaroiden ja palveluiden ostoon n. 700 miljoonaa Euroa. Ihmisten mielessä liikkuva mielikuva, että kun ostat itsellesi niin se maksaa esim. 1 000 Euroa, mutta kun kaupunki ostaa saman niin se maksaakin kaupungille 2 000 Euroa.

Ehkä tämä ei ole täysi totuus, mutta kyllä kaupungin hankinnoista on saatava aikaan säästöjä kilpailuttamalla paremmin ja määrätietoisesti. Kaupungilla tulee olla itsellä tarkemmat kustannuslaskelmat hankinnoille ja tavaroiden tai palvelujen tarjoajilta tulee saada tarkemmat selvitykset tarjouksen sisältämistä hinnoista. Kaupungin hankinnoissa käyttämien sopimusten ja tilausdokumenttien ehdot on tarkistettava ja niitä tiukennettava mm. urakan tai toimituksen lisäysten osalta niin, että se ei ole missään tapauksessa mahdollista automaattisesti vaan toimittajalla on oma vastuunsa pysyä ja toteuttaa tilaukset pääsääntöisesti ilman lisätilausta ja laajennusta. Tarjousten urakkahintojen ja tavaratoimitushintojen tulee kattaa tarvittavat asiat kokonaisuuden toteuttamiseksi.

Toinen iso kustannuserä kaupungin budjetissa on henkilöstömenot. Ajatus, että kun on päässyt kaupungille töihin johonkin virkaan niin siinä voi sitten olla eläkkeelle pääsyyn saakka. Tällainen ajattelu kuuluu työntää historiaan. Kaupungin työntekijöiden on oltava valmiita vaihtamaan omia työtehtäviään tilanteessa kun maailma ympärillä muuttuu ja ne nykyiset työtehtävät yksinkertaisesti loppuvat tai vähenevät ja ei tarvita enään niin montaa henkilöä niitä hoitamaan.  Kaupungin työtehtävissä pitää aktiivisesti olla tehtävänkierto käytössä. Kaupungilla pitää olla myös mahdollisuus sopeuttaa tarvittaessa työtekijöiden määrää tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.

On luotava kunta- ja seututasolla mahdollisuuksia toimeliaisuudelle, joka taas luo lisää mahdollisuuksia. Viimeiset 130 vuotta Suomessa uuden sukupolven varallisuus on aina n. 2-kertainen verrattuna heidän vanhempiinsa eli kyllä varallisuutta kertyy, mutta sen kanavoitumista kotimaan elinkeinoelämään olisi helpotettava.

4.  Palvelut paikallisesti

 • Saatavuus ja taso taattava

Kaupungin tulee käyttää suvereenisti omaa harkintaansa kun tekee päätöksiä mistä ja keneltä tavarat tai palvelut ostaa. Hinta ei saa olla ainoa määräävä tekijä päätöksessä. Lisäksi hintaan on huomioitava laskennallinen verotuotto, jos palvelut ostetaan Tampereella toimivalta palvelun tuottajalta.

Palveluiden tuottajat voivat toki olla kauenpaakin, mutta silloin aina alkaa syntyä toimitusviivästyksiä ja lisäkustannuksia etäisyyksistä jne. Pääsääntöisesti kaupungin tarvitsemat ulkoa hankittavat palvelut olisi syytä keskittää hankittavaksi ensisijaisesti Tampereelta tai lähialueelta. Tavarahankinnoissa  paikallisuus on oltava yksi etu hankintapäätöstä tehtäessä.

5.  Lähialueelle yhteistyö

 • Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä

Tampereen kaupunki sijaitsee kapealla kannaksella ja sen nykyiselle paikalle muodostumista on auttanut hyvät yhteydet kahden vesistön kautta kauemmaksikin.

Tampereen ympärillä on hyvin elinvoimaisia kaupunkeja ja maakuntia. Ne ovat voineet kasvaa ja kehittyä  Tampereen kehittymisen kanssa. Toki Tampereellakin on itsellään mahdollisuus kehittyä vieläkin itsenäisesti ja määrätietoisesti. Maailma on kuitenkin muuttunut ympärillä, se on laajentunut ja samalla toisaalta supistunut.

Me toimimme nykyään globaalissa maailmassa ja tiedon, tavaroiden, palveluiden jne. liikkuvuus ja saatavuus on ihan eri tasolla kuin esim. 20 vuotta sitten eli ”etäisyydet” ovat supistuneet.

Niinpä meidän on aika laajentaa toiminta-aluetta ja alkaa ajattelemaan niin, että esim. Tamperetta ei tarvitse käsitellä omana alueenaan vaan esim. Tampere ja sen ympäristökunnat ovat toiminnallinen alue.

Mielestäni nyt on aika aloittaa vakavasti toiminnallinen yhteistyö ainakin seuraavilla sektoreilla.

Maantieteellisiä kuntarajoja ylittävä joukkoliikennesuunnittelu ja toteutus.

Maantieteellisiä kuntarajoja ylittävä kaavoitussuunnittelu ja toteutus.

Maantieteellisiä kuntarajoja ylittävä terveydenhuollon suunnittelu ja toteutus.

Maantieteellisiä kuntarajoja ylittävä koulutus- ja sivistystoimen suunnittelu ja toteutus.

6. Eläkeläisten toimeentulo

Suomen eläkeläisten määrä kasvaa koko ajan. He ovat tehneet oman osansa, että meillä on arvostettu ja vauras yhteiskunta. Heidän toimeentulonsa on turvattava, jotta he voivat nauttia aktiivisesti. Meillä on siihen varaa !

 

 

Lisää KUNTAVAALIT 2017 teemojani ja jos tulen valituksi niin tulevia valtuustoaloitteita:

luotu 28.02.2017:

1. Kaupunkilaisten ja äänestäjien asoista valtuustoaloitteet

– jos tulen valituksi niin jätän joka kuukausi yhden valtuustoaloitteen tulevassa valtuustossa kaupunkilaisilta saamistani ehdotuksista tai niiden yhdistelmistä

 1. Tapahtumiin julkisilla ilmaiseksi

– Tampere selvittää ja ottaa koekäyttöön ensimmäisenä Suomessa kokeilun, jossa maksullisen tapahtuman lipulla kuten teatteri-, näyttely-, urheilu-, ym. lipuilla voit matkustaa ilmaiseksi tapahtumaan ja takaisin.

 1. Keskustan liikenne joustavaksi yöaikaan

– Tampere kokeilee yöaikaan keskustan liikennevalojen poistoa päältä tai vilkkumaan keltaista. Tällä mahdollistetaan joustava liikkuminen kaikista hiljaisimman liikenteen aikana keskustassa.

 1. Kotitalouksien harrastusmaksut kotitalousvähennyksen piiriin

– Tampere voisi selvittää ja anoa kokeilulupaa Tamperelaisille kotitalouksille saada alaikäisten lasten ja nuorten harrastusmaksut kotitalousvähennyksen piiriin

 1. Kaupungin kiinteistöt tehokkaampaan käyttöön

– kaupungin kiinteistöt laajemmin vuokraukseen ja myös lyhytaikainen vuokraus mahdollistettava

 1. Hitas asuntoja, vuokra-asuntoja, omakotitaloja, rivitaloja  lisää

– monipuolista kaavoittamista ja rakentamista Tampereelle

 1. Kaiken ikäisille liikuntapaikkoja, harrastuspaikkoja, höntsypaikkoja

– Tampereelle mahtuu hyvinkin vielä usea sisäliikuntahalli.

 1. Nuorille työllistämistukea kaupungilta

– perustetaan Tampereelle johtava nuorten koulutus- innovaatio- ja yrityskeskus. Tampere kolme- hankkeen myötä keskus tulisi olla kansainvälisen mittapuun mukainen.

 1. Siirtolapuutarha-alueita lisää

– kaavoituksen avulla kaksi-kolme puutarha-aluetta sopisi hyvin kaupungistuvan Suomen isoon kaupunkiin

 1. Nuorille perheille tukitoimintaa jaksamiseen, talouden hoitoon jne.

– nuorten perustaitojen esim. kodin ja talouden osaaminen on heikkenemässä. Tähän on kiinnitettävä erityisesti toisen ja ylemmän asteen oppilaitoksissa huomiota, jotta nuorten elämässä tarvittavien perustaitojen taso nousisi.

 1. Tammerkoskeen ympärivuotinen uimapaikka saunalla

– suvantoon mahtuisi aidattu uimapaikka ympärivuotiseen käyttöön. Sauna voisi sijaita Verkaranta- talon pohjoispäädyssä ja uimaan pääsisi jo valmiina olevia portaita myöden.

 1. Pyöräilymahdollisuuksia parannettava

– pyöräilyreitit kuntoon ja kunnollisia pyörätelineitä kaupunkialueelle

 1. Matkailijat keskiöön

– matkailukeskus palvelemaan lentokentän kautta matkustavia

– kaupunkiin tuleville oma tapaamispaikka

– ensi kertaa kaupunkiin tuleville turisteille ”Tampere- lahja”, joka sisältää vaihtuvaa materiaalia tai esineen, jonka avulla teemme Tamperetta tunnetuksi.

 1. Kaupunkiympäristöä parannettava

– asfalttia korvattava keskusta-alueella kaupunkiveytyksellä (ei mukulakivillä), saadaan enemmän kaupunkimainen ympäristö

 1. Liikkuminen lähiseudulta

– liikenneyhteydet naapurikuntiin laitettava kuntoon naapureiden kanssa

 1. Tamperelainen nuori voi verkostoitua ja hankkia tietoa

– ilmainen langaton tietoliikenneyhteys Tamperelaisillalle kouluikäisille alle 18 vuotiaille

 1. Liikkumista helpotettava

– Näsijärven rantaan kävelyreitti

 1. Hankinnat kaupungista tai lähialueelta

– kaupungin hankintojen ja palveluiden ostojen kilpailutuksen tehostaminen. Pilkotaan hankintoja tarpeen mukaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotta voidaan saada paikallisia yrityksiä mukaan toimittajiin ja näin tuoda lisää aktiivisuutta lähialueelle.

 1. Tehdään Tampereesta pelien kaupunki

– peilejä kaupungille esim. jokaisen liikehuoneiston näyteikkunaan iso peili. Peilityksen voisi aloittaa Hämeenkadun liikehuoneistoista.

 1. Tampereen väkiluku saatava kasvamaan myös sisältäpäin

– perheiden tukeminen ja syntyvyyden lisäämistä tuettava

21. Verotuloja lisää

– aletaan periä ns. kaupunkiveroa majoitusliikkeissä majoittuvilta esim. 2 EUR / yö. Tuotto olisi 1,5 – 2 MEUR / vuosi. Raha tulisi käyttää elinkaaren kestävään liikunta- ja harrastuspalvelujen tuottamiseen.

 1. Autokouluopetusta ammatillisen koulutuksen yhteyteen

– Tampereella tulisi ottaa kokeiluun ajamisen teoria- ja ajo-opetuksen järjestämistä ammattioppilaitoksissa.