2014 Tampereen kaupunginvaltuustoaloitteet

Valtuustoaloite kaupunkiverosta

Valtio lisää kuntien tehtäviä koko ajan ja samalla vähentää valtionosuuksia kunnille. Tämä ajaa kunnat yhä vaikeampaan tilanteeseen hankkia tuloja. Veroprosentin nosto on edessä monessa kunnassa. Voi myös miettiä muita tulonhankkimiskeinoja. Tampereelle on rakennettu uusia hotelli- ja majoituspalveluita tarjoavia rakennuksia viime aikoina.

Ehdotan, että Tampereen kaupunki alkaa kerätä ns. ”kaupunkiveroa” kaupungin alueella olevissa majoitusliikkeissä asioivilta asiakkailta. Verojahan on tarkoitus kerätä sieltä missä on veronmaksukykyä.

Veron suuruus voisi olla 0,5 – 2 EUR/henkilö/yö. Näin kaupunki saisi tuloja 1 – 2 Milj. EUR / vuosi käyttötalouteen esim. liikuntapaikkojen ylläpitoon ja uusien rakentamiseen.

Vastaavaa veroa kerätään tälläkin hetkellä eri kaupungeissa Euroopassa ja EU- alueellakin.

Tällä on suora positiivinen vaikutus ihmisten terveyteen ja sitä kautta tulevaisuudessa lääkäri- ja hoitopalveluiden tarpeen pienenemiseen. Asiaa pitää ajatella pitkän aikavälin sijoituksena kaiken ikäisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Tampereella 20.10.2014

Seppo Silvennoinen

Kaupunginvaltuutettu

Tampere

Jätin aloitteen 20.10.2014 valtuuston kokouksessa.

 

Valtuustoaloite venyttelytelineiden hankkimiseksi ulkoilureittien varsille

Tampereella on kaupungin strategiassa tavoitteena ennaltaehkäisyn lisääminen.

Kaupungin alueella on paljon kevyen liikenteen väyliä ja kävelyreittejä.Näillä reiteillä liikkuvat kaupunkilaiset tietävät, että liikunnan lisäksi pitää huoltaa kehoa venyttelemällä.

Ehdotankin, että kaupunki panostaa ja hankkii venyttelytelineitä kävelyreittien varrelle. Esimerkiksi Härmälästä sellainen poistettiin ja tilalle ei tullut mitään. Toinen paikka minne venyttelytelineitä voisi näin aluksi laittaa on Iidesjärven ympäristö. Sinnehän on tulossa kaupunkipuisto ja siellä ulkoilee nyt ja tulevaisuudessa paljon kaupunkilaisia..

Seppo Silvennoinen

Kaupunginvaltuutettu

Tampere

Jätin aloitteen 20.10.2014 valtuuston kokouksessa. Aloitteen allekirjoitti usea valtuutettu.