2014 Pirkanmaan maakuntavaltuusto

Pirkanmaan Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoroni Maakuntavaltuuston kokouksessa 15.12.2014.

http://www.pirkanmaa.fi/files/files/hallinto/tiedotteet/pdf/perussuomalaiset.pdf

 

Pirkanmaan maakuntavaltuuston kokous 15.12.2014, Tampere
Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro
Heikkenevä kuntatalous aiheuttaa painetta maakuntatyönkin toimintojen suuntaamiseen
tuota kehitystä hillitsevästi. Kilpailukyvyn parantamisen tärkeä tekijä on koko alueen
tasapuolinen kehittäminen. Kaavoituksella ei tule turhaan ja perusteettomasti rajoittaa
kuntakeskusten kehittämistä vaan niille on jätettävä mahdollisuuksia toimia tarpeittensa
mukaan. Tampere nähdään Pirkanmaan veturina, mutta koko maakunnan laaja yhteistyö
antaa sillekin paremmat mahdollisuudet.
Luonnonvarat
Maakunnan energiaomavaraisuutta on tuettava antamalla metsä- ja turve-energian
toimittajille kehittymismahdollisuudet. Erityisesti Pirkanmaalla on mahdollisuuksia näiden
alueiden kasvuun ja kehittämiseen. Tuulienergia kalliina ja suurilla tukirahoilla toimivana
eivät vähennä metsä- ja turve-energian tarvetta. Niinpä tuulienergiaan tulisikin suhtautua
kriittisesti.
Ei voi myöskään pois sulkea kiviaines- ja kaivosteollisuuden kehitysmahdollisuutta
Pirkanmaalla. Pirkanmaan maaperässä on useita kivimateriaaleja, jotka ovat parasta
mahdollista kovuusluokkaa kuten tutkimusraportti osoittaa. Näille varmasti löytyisi käyttöä
Suomessa ja erityisesti maailmalla.
Pirkanmaalla on myös suuria määriä hiekkaa, jota betoniteollisuus käyttää.
Perussuomalaiset haluavat, että me Pirkanmaalaiset emme itse ole rajoittamassa hiekan
käytön omavaisuusastetta ja näin vaikeuttamassa myös hiekkaa raaka-aineenaan
käyttävän teollisuuden alan elinmahdollisuuksia Pirkanmaalla.
Puhdasveden ja jäteveden käsittelyn kehittelyssä on otettava huomioon, että suunnitteilla
olevan uuden Sulkavuoren puhdistamon osalta esim. lääkeaineiden poistamiseen
soveltuvaa tekniikkaa ei vielä ole massakäytössä ja olemassa oleva tekniikka on erittäin
kallista ja näin ollen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa se ei ole mahdollista.
Sen sijaan pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että jätevesien määrää saadaan vähennettyä
sekä sen sisältämien kemikaalien kuten lääkeaineiden määrää saadaan vähennettyä.
Liikenne
Sijaintimme antaa mahdollisuudet kehittyä sisämaan logistiseksi keskusalueeksi.
Pirkanmaan liiton tulee entistä voimakkaammin vaikuttaa valtaväylien ja rautatien
parantamiseen sekä edistää niiden kehittymistä myös yli maakuntarajojen. Nyt käsittelyssä
oleva maakuntakaava 2040 sisältää selkiintyneitä vaihtoehtoja liikenteen toteuttamisesta
tulevaisuudessa erityisesti läntiset väylähankkeet ovat hienolla mallilla.
Läntisen oikoradan tunnelivaihtoehto sen sijaan on unohdettava pikaisesti vai onko se
vaihtoehto otettu mukaan vain, jotta saadaan VT12 tunnelille jatkotyömaa ?
Maakunnan kannalta toisarvoiset Tampereen VT12 tunneli ja raitiotiehanke ovat viemässä
Pirkanmaan liikennerakentamisen rahat moniksi vuosiksi.
Maaseudun perusväylät rapautuvat kulkukelvottomiksi, kolmos- ja ysitie odottavat
edelleen määrärahoja. Pääradan Tampere-Seinäjoki rataosuuden parantaminen ja
lisäraiteen rakentaminen on jäänyt puheiksi. Pori-Haapamäki-rata ja yhteys edelleen Itä-
Suomeen siirtäisi tavarakuljetuksia osittain poikittaisradalle. Näiden lisäksi lentokentän ja
sen yhteyksien kehittäminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Lentokentän tärkeydestä olemme
maininneet usean kerran eri yhteyksissä.
Vielä kaavoitukseen muutamia huomioita ja evästyksiä.
Kaavalla ei saa tulevaisuudessa rajoittaa asumisen ja elinkeinojen harjoittamista vaan
edesauttaa uusien teollisten ja pk-yritysten sijoittumista koko Pirkanmaan alueelle (myös
maaseudulle ja kaupunkien kupeeseen).
– tuoreet ja ja pitkälle valmistellut uudet yleiskaavat tulee ottaa huomioon maakuntakaavaa
laadittaessa. Ei voida pitää hyväksyttävänä sitä, että yleiskaavat jätetään huomiotta vain
sen takia, että liiton valmistelijat ovat olleet joistakin voimaan tulleista ja valmisteltavina
olevista kaavoista eri mieltä
– ylimaakunnallisia kehittämissuuntia on esitetty huomattava määrä, mutta Porin suunta
puuttuu.
Teiden joukkoliikenteen laatukäytävästä puuttuu valtatie 11 joka on tärkeä esimerkiksi
Sastamalalle
– miksi liittyvien kuntien keskukset pyyhitään maakuntakaavasta pois kokonaan
– ympärivuotista asumista ei saa kaavalla rajoittaa
– paikallisliikennettä olemassa olevalla rataverkostolla on kehitettävä ja esim. Siuron
paikallispysäkki olisi sisällytettävä tulevaan kaavaan
– matkailureitistöt (veneily,retkeily.moottorikelkkailu) tulee huomioida kaavassa yli kunta -ja
maakuntarajojen
– nykyiset luonnonsuojelualueet turvataan uusien muodostamiseen tulee suhtautua
kriittisesti
– vaalitaan kulttuuriympäristöjä esim. Ylä-Pirkanmaalla on aktiivisia kyliä, joille
maantieliikenteen kattavaa verkko tulee turvata.
Merkittävää on liikenneyhteyksien ylläpitäminen ja parantaminen esim.Ruoveden kannalta
on kantatie 66 tärkeä.Myös liikennöintiolosuhteet Teiskon ja Kurun kautta pitäisi saada
parempaan kuntoon samoin yhteys Mänttä-Vilppulaan.
Lopuksi toteaisin, että tulevan maakuntakaavan tulee kohdella kaikkien Pirkanmaan
kuntien kehitystä tasa-arvoisesti
Perussuomalaiset ovat valmiit kehittämään maakuntaa kokonaisuutena, itsenäisten
kuntien välisellä hyvällä yhteistyöllä.
Seppo Silvennoinen
Perussuomalaisten Pirkanmaan maakuntavaltuuston ryhmä
Puheenjohtaja