2015 Mielipidekirjoitus: Eläkeläisten ostovoima turvattava, Aamulehti 18.04.15

Eläkeläisten ostovoima turvattava
Eläkeläisten ostovoima ja elintaso olisi mahdollista pitää yllä laskemalla heille arvonlisäveroa. Eläkeläisten määrä kasvaa suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle ja myös keski-iän kasvaessa. Suomen huoltosuhde (montako lasta ja vanhusta on 100 työllistä kohden) huononee 20 vuotta ja sitten alkaa parantua, kertoo tilastokeskus.
Eläkemaksuilla kerättävät rahat eivät riitä kasvavan eläkeläisten määrän eläkkeiden maksuun, vaan on käytettävä eläkerahastojen tuottoja eläkkeiden maksuun. Mielestäni seuraavat 20 vuotta tulisi ilman muuta käyttää kertyneitä eläkesijoituksia ja niiden tuottoja turvaamaan kaikille ansaitsemansa eläke. Pahan päivän varallehan niitä on kerätty ja nyt on pahat päivät seuraavat 20 vuotta.
Eläkeläisten ostovoiman turvaamiseksi ehdotan, että eläkeläisten arvonlisäveroa laskettaisiin prosenttiyksikön verran vuodessa, vuonna 2030 se olisi eläkeläiselle 9 prosenttia. Tämän vaikutus arvonlisäveron kertymään olisi luultavasti nolla tai se lisäisi kertymää, kun ostovoima lisääntyisi.
Seppo Silvennoinen
kaupunginvaltuutettu (ps)
kansanedustajaehdokas, Tampere