2021 Ehdokkaana Tampereella kunnallisvaaleissa

 

     

 

Nimi: Silvennoinen Seppo

Ammatti: Kansainvälisten projektien projektipäällikkö

Koulutus: Teknikko, Johtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutus-/työpaikka: Pienyrittäjä, ex.kaupunginvaltuutettu

Kunta: Tampere

Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri, Perussuomalaiset

 

Tamperetta on johdettu vuoroin Kokoomuksen ja vuoroin Demarien johdolla.

Tarvitaan kolmas vaihtoehto johtamaan ja se on Perussuomalaiset !

Nyt on aika tehdä muutos Tampereen politiikassa ja siihen on nyt mahdollisuus teidän äänestäjien tuella tehkää se mahdolliseksi KIITOS etukäteen ! 

1. Talouden tasapainottamiseen uusi kivijalka paikallisuudesta
2. Edullista asumista lisättävä ja nykyiset turvattava mm. maltillisilla tonttivuokrien korotuksilla
3. Liikkuminen autoilla turvattava, päästötavoitteita tarkistettava

 

Olen motivoitunut ajamaan kaikkia yhteisiä asioita kaupunginvaltuutettuna, mutta erityisesti seuraavat asiat ovat minulla mielenkiinnon kohteena.

 

1.  Talous tasapainoon

  • Hankintoihin kustannustehokkuutta

Tampereen tulee tulevina vuosina suhtautua vakavasti talouden hoitoon. Lähtökohtana tulee olla, että lakisääteiset palvelut hoidetaan ensin ja sitten katsotaan mitä jää muihin investointeihin ja kehitykseen.

Kaupunki käyttää vuosittain tavaroiden ja palveluiden ostoon n. 700 miljoonaa Euroa. Ihmisten mielessä liikkuva mielikuva, että kun ostat itsellesi niin se maksaa esim. 1 000 Euroa, mutta kun kaupunki ostaa saman niin se maksaakin kaupungille 2 000 Euroa.

Ehkä tämä ei ole täysi totuus, mutta kyllä kaupungin hankinnoista on saatava aikaan säästöjä kilpailuttamalla paremmin ja määrätietoisesti. Kaupungilla tulee olla itsellä tarkemmat kustannuslaskelmat hankinnoille ja tavaroiden tai palvelujen tarjoajilta tulee saada tarkemmat selvitykset tarjouksen sisältämistä hinnoista. Kaupungin hankinnoissa käyttämien sopimusten ja tilausdokumenttien ehdot on tarkistettava ja niitä tiukennettava mm. urakan tai toimituksen lisäysten osalta niin, että se ei ole missään tapauksessa mahdollista automaattisesti vaan toimittajalla on oma vastuunsa pysyä ja toteuttaa tilaukset pääsääntöisesti ilman lisätilausta ja laajennusta. Tarjousten urakkahintojen ja tavaratoimitushintojen tulee kattaa tarvittavat asiat kokonaisuuden toteuttamiseksi.

Toinen iso kustannuserä kaupungin budjetissa on henkilöstömenot. Ajatus, että kun on päässyt kaupungille töihin johonkin virkaan niin siinä voi sitten olla eläkkeelle pääsyyn saakka. Tällainen ajattelu kuuluu työntää historiaan. Kaupungin työntekijöiden on oltava valmiita vaihtamaan omia työtehtäviään tilanteessa kun maailma ympärillä muuttuu ja ne nykyiset työtehtävät yksinkertaisesti loppuvat tai vähenevät ja ei tarvita enään niin montaa henkilöä niitä hoitamaan.  Kaupungin työtehtävissä pitää aktiivisesti olla tehtävänkierto käytössä. Kaupungilla pitää olla myös mahdollisuus sopeuttaa tarvittaessa työtekijöiden määrää tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.

On luotava kunta- ja seututasolla mahdollisuuksia toimeliaisuudelle, joka taas luo lisää mahdollisuuksia. Viimeiset 130 vuotta Suomessa uuden sukupolven varallisuus on aina n. 2-kertainen verrattuna heidän vanhempiinsa eli kyllä varallisuutta kertyy, mutta sen kanavoitumista kotimaan elinkeinoelämään olisi helpotettava.

2. Kaupungin vuokratonttien vuokrankorotukset oltava maltillisia 

Tampereella on 60- ja 70- luvulla rakennettua lähiöitä, kuten Peltolammi, Multisilta, Tesoma, Lentävänniemi jne.

Kaupunki kaavoitti näille alueille edullisia vuokratontteja kerrostalorakentamiseen. Pääosa näistä vuokrasopimuksista on päättymässä lähivuosina. Uusien vuokrasopimusten vuokrien tason pitää noudattaa näiden alueiden alkuperäisen tavoitteen edullisen asumisen kriteereitä. Vuokria ei pidä korottaa niin suuriksi, että alueella nykyisten pitkään asuneiden asukkaiden olisi mahdotonta jatkaa asumista, koska vastikkeet ja vuokrat nousevat kohtuuttomasti tontin vuokran korotuksen johdosta !

Tampereella pitää olla edullisemman asumisen alueita, kun näyttää siltä, että Ranta-Tampellaankaan ei löydy halvemman asumisen talon rakennuttajaa vaikka kaavaa hyväksyttäessä valtuustossa se oli nimenomaan yksi kaavan hyväksymiskriteereistä !

3. Liikkuminen autoilla turvattava, päästötavoitteita tarkistettava

Kaupungin keskusta on sen sydän ja se kuinka hyvin se sykkii niin koko kaupunki sykkii sen tahdissa. Ratikan tulon myötä keskustaa ollaan autioittamassa monilla toimilla. Autoilla ei enään kukaan halua keskustaan tulla. Pysäköinti maksaa paljon ja maksullista aluetta laajennetaan koko ajan. Pysäköintipaikkoja vähennetään tai ne viedään maan alle isoihin halleihin, josta kestää mennä tarvtsemansa palvelun, vierailun jne. luo kauan.  Autoilua hankaloitetaan mm. kaupungin ympäristötavoitteiden johdosta vaikka nykyautojen päästöt ovat murto-osa vanhemmista autoista. Autonvalmistajien suuntaus näkyy olevan entistä päästöttömien autojen valmistus kuten sähköautojen. Kuka haluaa ostaa sähköauton, jolla ei pääse tulevaisuudessa Tampereen keskustaan. Nykymenolla keskustasta tehdään autoton ja narkkareiden ja bubien pesäke.

Tampereen pitää tarkistaa kaupungin liikennesuunnitelma ja päivittää se nykypäivän ja tulevaisuuden autoille mahdolliseksi. Ne ovat lähes saasteettomia ja äänettömiä kulkijoita, jotka tuovat elinvoimaisia ihmisiä keskustaan ja muuallekin kaupunkiin.

4.  Palvelut paikallisesti

  • Saatavuus ja taso taattava

Kaupungin tulee käyttää suvereenisti omaa harkintaansa kun tekee päätöksiä mistä ja keneltä tavarat tai palvelut ostaa. Hinta ei saa olla ainoa määräävä tekijä päätöksessä. Lisäksi hintaan on huomioitava laskennallinen verotuotto, jos palvelut ostetaan Tampereella toimivalta palvelun tuottajalta.

Palveluiden tuottajat voivat toki olla kauenpaakin, mutta silloin aina alkaa syntyä toimitusviivästyksiä ja lisäkustannuksia etäisyyksistä jne. Pääsääntöisesti kaupungin tarvitsemat ulkoa hankittavat palvelut olisi syytä keskittää hankittavaksi ensisijaisesti Tampereelta tai lähialueelta. Tavarahankinnoissa  paikallisuus on oltava yksi etu hankintapäätöstä tehtäessä.

5. Nuoret työllistettävä

  • Yrittäjyys, tilat, oppisopimukset

Olen itse tosiaan valmistunut 1984. Valmistuttuani mietin minne paikkakunnalle muuttaisin ja mihin firmaan hakisin töihin vai perustaisinko oman firman.
Silloin ajat olivat sellaiset, että melkeinpä firman pystyi valitsemaan. Töitä oli tarjolla.

Kysynkin mitä on tapahtunut reilun 30 vuoden aikana, kun kaikille nuorille, jotka valmistuvat ei olekaan töitä tarjolla ? Meillä tulee olemaan vaikeat ajat edessä, jos nyt meiltä jää vuosittain 20 – 30 000 nuorta ilman työpaikkaa valmistuttuaan. He joutuvat kortisto ja toimeentulotuki kierteeseen. Tämä ei ole mitenkään hyväksyttävää.

Tampereella on paljon eri tasoisia oppilaitoksia ja niistä valmistuu joka vuosi suuri määrä opiskelijoita. Olisi Tampereen etu, jos me ensin tarjoaisimme nuorille ensimmäisen työpaikan. Näin saisimme koulutettuja ihmisiä jäämään paikkakunnalle.

Kyllä Tampereen kaupungin on tehtävä oma osansa ja kaikki mahdollinen, jotta nuorille löytyisi se ensimmäinen työpaikka kaupungin alueelta. Myös yhteistyö naapurikuntien kanssa lisäisi työllistymisen mahdollisuuksia lähialueilla.

Pienyrittäjien asema on Suomessa tukala. Tunnen paljon pienyrittäjiä ja olen tietoinen heidän haasteistaan  niin työntekijöiden palkkaamisen, veroasioiden, terveydenhuollon, työttömyysturvan jne. osalta. Yrittämiselle on luotava paremmat edellytykset ja ennen kaikkea nuorille yrittäjille. Nuorille pitää taata myös tasokasta koulutusta tarpeeksi ja ajoissa työpaikkoja esim. perustamalla Tampereelle nuorile koulutus-, innovaatio- ja yrityskeskus. Nuorissa on tämän kansakunnan tulevaisuus ja nyt me laiminlyömme heidän pärjäämisedellytyksiään.

6.  Urheilu, liikunta, kulttuuri

  • Harrastuspaikkoja lisää

Olen seurannut viimeiset kahdeksan vuotta aktiivisemmin nuorison urheilua ja ollut siinä osittain mukanakin. Tänä aikana minulle on selvinnyt, että kouluikäisten ja nuorten liikunta- ja harraspaikkoja on aivan liian vähän Tampereen kokoiseen kaupunkiin. Koululaisten ja opiskelijoiden harrastuksille tulisi olla asianmukaiset paikat ja niitä tulisi olla riittävästi. Kaupungilla on kyllä riittävästi rakennuksia, joita voisi käyttää harrastus- ja urheilutoimintaan tehokkaammin.  Ulkoharrastuspaikkoja on liian vähän tai ne ovat huonokuntoisia, heikosti varusteltu ja heikosti hoidettuja. Hyvätasoisia sisäliikuntahalleja on liian vähän kaikille nykyisille harrastajille. Harrastajamäärät varmasti nousisivat kun olisi tarpeeksi kohtuuhintaisia sisäliikuntatiloja kuten uusi Tesomalle valmistunut laadukas sisähalli osoittaa.

Näiden asioiden edistäminen ja integrointi koko elämänkaaren ajaksi  on erittäin hyödyllistä kansantaloudellisesti. Niillä on ennaltaehkäisevä vaikutus tulevaisuudessa ja terveydenhuollon kustannukset pienenevät tai pysyvät samalla tasolla vaikka väestö kasvaa.

Tehdään Tampereesta liikunnan ja kulttuurin maailman mittakaavan keskus. Se voidaan aloittaa kiirehtimällä Hakametsän totutusta !

7.  Lähialueelle yhteistyö

  • Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä

Tampereen kaupunki sijaitsee kapealla kannaksella ja sen nykyiselle paikalle muodostumista on auttanut hyvät yhteydet kahden vesistön kautta kauemmaksikin.

Tampereen ympärillä on hyvin elinvoimaisia kaupunkeja ja maakuntia. Ne ovat voineet kasvaa ja kehittyä  Tampereen kehittymisen kanssa. Toki Tampereellakin on itsellään mahdollisuus kehittyä vieläkin itsenäisesti ja määrätietoisesti. Maailma on kuitenkin muuttunut ympärillä, se on laajentunut ja samalla toisaalta supistunut.

Me toimimme nykyään globaalissa maailmassa ja tiedon, tavaroiden, palveluiden jne. liikkuvuus ja saatavuus on ihan eri tasolla kuin esim. 20 vuotta sitten eli ”etäisyydet” ovat supistuneet.

Niinpä meidän on aika laajentaa toiminta-aluetta ja alkaa ajattelemaan niin, että esim. Tamperetta ei tarvitse käsitellä omana alueenaan vaan esim. Tampere ja sen ympäristökunnat ovat toiminnallinen alue.

Mielestäni nyt on aika aloittaa vakavasti toiminnallinen yhteistyö ainakin seuraavilla sektoreilla.

Maantieteellisiä kuntarajoja ylittävä joukkoliikennesuunnittelu ja toteutus. Osittain jo käynnistetty 🙂

Maantieteellisiä kuntarajoja ylittävä kaavoitussuunnittelu ja toteutus. Tähän panostusta lisää nykytahti ei riitä.

Maantieteellisiä kuntarajoja ylittävä terveydenhuollon suunnittelu ja toteutus. Tampere voisi olla alueelleinen veturi tässä.

Maantieteellisiä kuntarajoja ylittävä koulutus- ja sivistystoimen suunnittelu ja toteutus. Vieläkin rakennetaan esim. uusia lukioita vaikka naapuri lopettaa sellaisen vierestä ?

 

Seppo Silvennoinen
Ex. Tampereen kaupunginvaltuutettu, kansainvälisten projektien päällikkö, Teknikko, ammattijohtaja
p. 045 129 5531
s-posti: seppo.silvennoinen.ps@gmail.com
kotisivut:  www.sepposilvennoinen.fi

Twitter: https://twitter.com/Seppo72918785