2017 KUNTAVAALIÄÄNESTÄJÄ, JOS HALUAT MUUTOSTA SE ON TÄSSÄ !

naama normaali_DSC2477-2-EditSeppo Silvennoinen 578 esitteen numero rev6

          Seppo Silvennoinen

kansainv. projektien päällikkö, Tampereen kaupunginvaltuutettu,
työelämässä  kokenut ja politiikassa valtuutettuna 2013-17  harjaantunut ehdokas !

Työuraa jo nyt 30 vuotta ja valtuutettuna yhteensä yli 220 hallitus-, valtuusto-,  lautakuntakokousta.

TAMPERELAISET, JOS HALUATTE MUUTOSTA SE ON TÄSSÄ !

1. Nuorille kansainvälinen koulutus-, innovaatio- ja yrityskeskus
2. Urheilulle, liikunnalle ja kulttuurille toimintamahdollisuudet
3. Talouteen uusi kivijalka paikallisuudesta

Rehellisyys, oikeudenmukaisuus,  tasa-arvo, yrittämisen ja työn arvostaminen.
Pidä mielessäsi kaikessa tekemisessäsi aina vähintään kaksi sukupolvea eteenpäin.

”Jo riittää puheet ja käsien heiluttelu nyt on aika toimia !
Olen kansainvälisesti kokenut toteuttaja, Suomen puolustaja !”

Olen 57- vuotias  syntyperäinen suomalainen mies. Äitini suku on ollut perustamassa pientä paikkakuntaa kahden muun suvun kanssa keskisessä Suomessa. Tällä paikkakunnalla heidän sukunsa on  asunut kirkonkirjojen mukaan jo  1 600- luvulta saakka. Isäni suku on kotoisin Karjalasta, josta isäni joutui kymmenen vanhana vanhempiensa ja viiden sisaruksensa kanssa muuttamaan Suomeen sodan jaloista ja jättämään heidän sukunsa kauan siellä pitämänsä maatilan valloittajalle.

Olen koulutukseltani teknikko. Myöhemmin vuonna v. 2004 – 2005 suoritin johtamisen erikoisammattitutkinnon. Työelämässä olen ollut valmistuttuani vuodesta 1984 lähtien. Toimin nykyään pienyrittäjänä. Olen myös ensimmäisen kauden 2013 – 5/2017 Tampereen kaupunginvaltuutettu ja toimin aktiivisesti politiikassa.

Työtaustaa ym.

Olen ollut 30 vuotta työelämässä. Olen suunnitellut, toteuttanut, johtanut asioita, henkilöitä, organisaatioita, kehittänyt olemassa olevia käytäntöjä, analysoinut olemassa olevia organisaatioita ja käytäntöjä, luonut uusia käytäntöjä ja organisaatioita, kommunikoinut monien erilaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa eri kansallisuuksista, pitänyt ja osallistunut yli 1 000 kokoukseen tai palaveriin, käynyt läpi satoja sopimuksia ja tehnyt paljon muuta kaikenlaista kansainvälisen firman palveluksessa vuosina 1984 – 2014. Luottamustehtävien hoitamisesta tietoa alempana tällä sivulla. Olen aktiivinen toimija lasten ja nuorten liikuntaharrastusten parissa.

2004 – 2005 suoritin johtamistaidon erikoisammattitutkinnon (JET).

Kielitaito: suomi, englanti, venäjä, ruotsi.

Aktiviteetit: toiminta urheiluseuroissa, laskettelu, kävely, matkustelu, penkkiurheilu, kulttuuritapahtumat, musiikkitapahtumat, raviurheilu, pyöräily, teatterissa käynti, taidenäyttelyt.

Politiikkaa olen seurannut ja ollut kiinnostunut siitä koko ikäni. Politiikka on minulle asioiden seuraamista, mielipiteiden muodostamista ja niistä keskustelemista. Lopulta sitten löytyy se oma ja yhteinen kanta asioihin, joiden mukaan voidaan tehdä muutoksia ja parannuksia olemassa oleviin säädöksiin, lakeihin, toimintaohjeisiin jne.

Olen tullut siihen tulokseen, että kauan työelämässä olleena haluan antaa oman panokseni kaupungille ja sen asukkaille ja samalla koko suomen yhteiskunnalle. Tämä maa on minut kouluttanut ja antanut töitä haluan antaa oman panokseni tuleville sukupolville, että hekin saavat koulutuksen ja tekemistä elämänsä ajaksi sekä turvallisen ympäristön siihen.

Olen motivoitunut ajamaan kaikkia yhteisiä asioita kaupunginvaltuutettuna, mutta erityisesti seuraavat asiat ovat minulla mielenkiinnon kohteena.

1. Nuoret työllistettävä

  • Yrittäjyys, tilat, oppisopimukset

Olen itse tosiaan valmistunut 1984. Valmistuttuani mietin minne paikkakunnalle muuttaisin ja mihin firmaan hakisin töihin vai perustaisinko oman firman.
Silloin ajat olivat sellaiset, että melkeinpä firman pystyi valitsemaan. Töitä oli tarjolla.

Kysynkin mitä on tapahtunut reilun 30 vuoden aikana, kun kaikille nuorille, jotka valmistuvat ei olekaan töitä tarjolla ? Meillä tulee olemaan vaikeat ajat edessä, jos nyt meiltä jää vuosittain 20 – 30 000 nuorta ilman työpaikkaa valmistuttuaan. He joutuvat kortisto ja toimeentulotuki kierteeseen. Tämä ei ole mitenkään hyväksyttävää.

Tampereella on paljon eri tasoisia oppilaitoksia ja niistä valmistuu joka vuosi suuri määrä opiskelijoita. Olisi Tampereen etu, jos me ensin tarjoaisimme nuorille ensimmäisen työpaikan. Näin saisimme koulutettuja ihmisiä jäämään paikkakunnalle.

Kyllä Tampereen kaupungin on tehtävä oma osansa ja kaikki mahdollinen, jotta nuorille löytyisi se ensimmäinen työpaikka kaupungin alueelta. Myös yhteistyö naapurikuntien kanssa lisäisi työllistymisen mahdollisuuksia lähialueilla.

Pienyrittäjien asema on Suomessa tukala. Tunnen paljon pienyrittäjiä ja olen tietoinen heidän haasteistaan  niin työntekijöiden palkkaamisen, veroasioiden, terveydenhuollon, työttömyysturvan jne. osalta. Yrittämiselle on luotava paremmat edellytykset ja ennen kaikkea nuorille yrittäjille. Nuorille pitää taata myös tasokasta koulutusta tarpeeksi ja ajoissa työpaikkoja esim. perustamalla Tampereelle nuorile koulutus-, innovaatio- ja yrityskeskus. Nuorissa on tämän kansakunnan tulevaisuus ja nyt me laiminlyömme heidän pärjäämisedellytyksiään.

2.  Urheilu, liikunta, kulttuuri

  • Harrastuspaikkoja lisää

Olen seurannut viimeiset kahdeksan vuotta aktiivisemmin nuorison urheilua ja ollut siinä osittain mukanakin. Tänä aikana minulle on selvinnyt, että kouluikäisten ja nuorten liikunta- ja harraspaikkoja on aivan liian vähän Tampereen kokoiseen kaupunkiin. Koululaisten ja opiskelijoiden harrastuksille tulisi olla asianmukaiset paikat ja niitä tulisi olla riittävästi. Kaupungilla on kyllä riittävästi rakennuksia, joita voisi käyttää harrastus- ja urheilutoimintaan tehokkaammin.  Ulkoharrastuspaikkoja on liian vähän tai ne ovat huonokuntoisia, heikosti varusteltu ja heikosti hoidettuja. Hyvätasoisia sisäliikuntahalleja on liian vähän kaikille nykyisille harrastajille. Harrastajamäärät varmasti nousisivat kun olisi tarpeeksi kohtuuhintaisia sisäliikuntatiloja kuten uusi Tesomalle valmistunut laadukas sisähalli osoittaa.

Näiden asioiden edistäminen ja integrointi koko elämänkaaren ajaksi  on erittäin hyödyllistä kansantaloudellisesti. Niillä on ennaltaehkäisevä vaikutus tulevaisuudessa ja terveydenhuollon kustannukset pienenevät tai pysyvät samalla tasolla vaikka väestö kasvaa.

Tehdään Tampereesta liikunnan ja kulttuurin maailman mittakaavan keskus.

3.  Talous tasapainoon

  • Hankintoihin kustannustehokkuutta

Tampereen tulee tulevina vuosina suhtautua vakavasti talouden hoitoon. Lähtökohtana tulee olla, että lakisääteiset palvelut hoidetaan ensin ja sitten katsotaan mitä jää muihin investointeihin ja kehitykseen.

Kaupunki käyttää vuosittain tavaroiden ja palveluiden ostoon n. 700 miljoonaa Euroa. Ihmisten mielessä liikkuva mielikuva, että kun ostat itsellesi niin se maksaa esim. 1 000 Euroa, mutta kun kaupunki ostaa saman niin se maksaakin kaupungille 2 000 Euroa.

Ehkä tämä ei ole täysi totuus, mutta kyllä kaupungin hankinnoista on saatava aikaan säästöjä kilpailuttamalla paremmin ja määrätietoisesti. Kaupungilla tulee olla itsellä tarkemmat kustannuslaskelmat hankinnoille ja tavaroiden tai palvelujen tarjoajilta tulee saada tarkemmat selvitykset tarjouksen sisältämistä hinnoista. Kaupungin hankinnoissa käyttämien sopimusten ja tilausdokumenttien ehdot on tarkistettava ja niitä tiukennettava mm. urakan tai toimituksen lisäysten osalta niin, että se ei ole missään tapauksessa mahdollista automaattisesti vaan toimittajalla on oma vastuunsa pysyä ja toteuttaa tilaukset pääsääntöisesti ilman lisätilausta ja laajennusta. Tarjousten urakkahintojen ja tavaratoimitushintojen tulee kattaa tarvittavat asiat kokonaisuuden toteuttamiseksi.

Toinen iso kustannuserä kaupungin budjetissa on henkilöstömenot. Ajatus, että kun on päässyt kaupungille töihin johonkin virkaan niin siinä voi sitten olla eläkkeelle pääsyyn saakka. Tällainen ajattelu kuuluu työntää historiaan. Kaupungin työntekijöiden on oltava valmiita vaihtamaan omia työtehtäviään tilanteessa kun maailma ympärillä muuttuu ja ne nykyiset työtehtävät yksinkertaisesti loppuvat tai vähenevät ja ei tarvita enään niin montaa henkilöä niitä hoitamaan.  Kaupungin työtehtävissä pitää aktiivisesti olla tehtävänkierto käytössä. Kaupungilla pitää olla myös mahdollisuus sopeuttaa tarvittaessa työtekijöiden määrää tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.

On luotava kunta- ja seututasolla mahdollisuuksia toimeliaisuudelle, joka taas luo lisää mahdollisuuksia. Viimeiset 130 vuotta Suomessa uuden sukupolven varallisuus on aina n. 2-kertainen verrattuna heidän vanhempiinsa eli kyllä varallisuutta kertyy, mutta sen kanavoitumista kotimaan elinkeinoelämään olisi helpotettava.

4.  Palvelut paikallisesti

  • Saatavuus ja taso taattava

Kaupungin tulee käyttää suvereenisti omaa harkintaansa kun tekee päätöksiä mistä ja keneltä tavarat tai palvelut ostaa. Hinta ei saa olla ainoa määräävä tekijä päätöksessä. Lisäksi hintaan on huomioitava laskennallinen verotuotto, jos palvelut ostetaan Tampereella toimivalta palvelun tuottajalta.

Palveluiden tuottajat voivat toki olla kauenpaakin, mutta silloin aina alkaa syntyä toimitusviivästyksiä ja lisäkustannuksia etäisyyksistä jne. Pääsääntöisesti kaupungin tarvitsemat ulkoa hankittavat palvelut olisi syytä keskittää hankittavaksi ensisijaisesti Tampereelta tai lähialueelta. Tavarahankinnoissa  paikallisuus on oltava yksi etu hankintapäätöstä tehtäessä.

5.  Lähialueelle yhteistyö

  • Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä

Tampereen kaupunki sijaitsee kapealla kannaksella ja sen nykyiselle paikalle muodostumista on auttanut hyvät yhteydet kahden vesistön kautta kauemmaksikin.

Tampereen ympärillä on hyvin elinvoimaisia kaupunkeja ja maakuntia. Ne ovat voineet kasvaa ja kehittyä  Tampereen kehittymisen kanssa. Toki Tampereellakin on itsellään mahdollisuus kehittyä vieläkin itsenäisesti ja määrätietoisesti. Maailma on kuitenkin muuttunut ympärillä, se on laajentunut ja samalla toisaalta supistunut.

Me toimimme nykyään globaalissa maailmassa ja tiedon, tavaroiden, palveluiden jne. liikkuvuus ja saatavuus on ihan eri tasolla kuin esim. 20 vuotta sitten eli ”etäisyydet” ovat supistuneet.

Niinpä meidän on aika laajentaa toiminta-aluetta ja alkaa ajattelemaan niin, että esim. Tamperetta ei tarvitse käsitellä omana alueenaan vaan esim. Tampere ja sen ympäristökunnat ovat toiminnallinen alue.

Mielestäni nyt on aika aloittaa vakavasti toiminnallinen yhteistyö ainakin seuraavilla sektoreilla.

Maantieteellisiä kuntarajoja ylittävä joukkoliikennesuunnittelu ja toteutus.

Maantieteellisiä kuntarajoja ylittävä kaavoitussuunnittelu ja toteutus.

Maantieteellisiä kuntarajoja ylittävä terveydenhuollon suunnittelu ja toteutus.

Maantieteellisiä kuntarajoja ylittävä koulutus- ja sivistystoimen suunnittelu ja toteutus.

6. Eläkeläisten toimeentulo

Suomen eläkeläisten määrä kasvaa koko ajan. He ovat tehneet oman osansa, että meillä on arvostettu ja vauras yhteiskunta. Heidän toimeentulonsa on turvattava, jotta he voivat nauttia aktiivisesti. Meillä on siihen varaa !

Luottamustehtävät Tampereen kaupungilla:

TAMPEREEN KAUPUNGINVALTUUSTON JÄSEN 1/2013 – 5/2017

Info ja tehtävät: Kaupunginvaltuusto

–  1/2013 – 2/2017 aikavälillä 54 valtuuston kokousta, satoja tunteja esityslista-asioihin tutustumiseen, paljon puheenvuoroja, muutama valtuustoaloite, lukuisia äänestyksiä, oman ryhmän valmistelevat kokoukset ennen valtuustoa, omien vaaliteemojen ja ryhmän ajamien asioiden esille tuomista ja puolustamista kokouksissa kaupunkilaisten parhaaksi

KAUPUNGINHALLITUKSEN VARAJÄSEN 1/2013 – 5/2017

Info ja tehtävät: Kaupunginhallitus

– 1/2013 – 2/2017 varajäsenenä 45 kaupunginhallituksen kokousta tai kaupunginhallituksen suunnittelukokousta, kymmeniä pormestarin vartteja, jossa eri ryhmien edustajat alustavat kaupunginhallituksen kokousta, kymmeniä oman ryhmän kaupunginhallitusryhmän valmistelevia kokouksia, satoja tunteja esityslista-asioihin tutustumiseen, omien vaaliteemojen ja ryhmän ajamien asioiden esille tuomista ja puolustamista kokouksissa kaupunkilaisten parhaaksi

KAUPUNGINHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTON JÄSEN 1/2013 – 5/2017

Info ja tehtävät: Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto

– 1/2013 – 2/2017 aikavälillä 46 kokousta, , satoja tunteja esityslista-asioihin tutustumiseen, paljon puheenvuoroja, omien vaaliteemojen ja ryhmän ajamien asioiden esille tuomista ja puolustamista kokouksissa kaupunkilaisten parhaaksi

KAUPUNGINHALITUKSEN EDUSTAJA OSAAMIS- JA ELINKEINOLAUTAKUNNASSA 1/2013 – 5/2017

Info ja tehtävät: Lautakunnat

– 1/2013 – 2/2017 aikavälillä 40 kokousta, satoja tunteja esityslista-asioihin tutustumiseen, paljon puheenvuoroja, omien vaaliteemojen ja ryhmän ajamien asioiden esille tuomista ja puolustamista kokouksissa kaupunkilaisten parhaaksi

Luottamustehtävät seudulla:

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUTUHALLITUKSEN VARAJÄSEN 1/2013 – 12/2015 JÄSEN 1/2016 – 8/2017

Info ja tehtävät: Seutuhallitus

– 1/2013 – 2/2017 aikavälillä 23 kokousta, satoja tunteja esityslista-asioihin tutustumiseen, paljon puheenvuoroja, omien vaaliteemojen ja ryhmän ajamien asioiden esille tuomista ja puolustamista kokouksissa kaupunkilaisten ja seudun parhaaksi

Luottamustehtävät Pirkanmaalla:

PIRKANMAAN MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSEN 1/2013 – 5/2017

Info ja tehtävät: Maakuntavaltuusto

– 1/2013 – 2/2017 aikavälillä 8 kokousta, kymmeniä tunteja esityslista-asioihin tutustumiseen, puheenvuoroja, omien vaaliteemojen ja ryhmän ajamien asioiden esille tuomista ja puolustamista kokouksissa kaupunkilaisten, seudun ja Pirkanmaan parhaaksi

Kokouspalkkioiden korotukset 2056,80 EUR valtuustokaudella 2014-16 olen lahjoittanut  Tamperelaisen urheiluseuran nuorisotoimintaan.

Seppo Silvennoinen
Tampereen kaupunginvaltuutettu, kansainvälisten projektien päällikkö, Teknikko, ammattijohtaja
p. 045 129 5531
s-posti: seppo.silvennoinen.kok@gmail.com
kotisivut:  www.sepposilvennoinen.fi
Facebook: www.facebook.com/seppoj.silvennoinen

 

OTA YHTEYTTÄ:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti