2022 Ehdokkaana Pirkanmaalla aluevaaleissa

 Sote-Seppo rakentamaan toimivat palvelut kaikille

 

Nimi: Silvennoinen Seppo
Ammatti: Kansainvälisten projektien projektipäällikkö
Koulutus: Teknikko, Johtamisen erikoisammattitutkinto
Aktiviteetti: ”Pienyrittäjä”, ex.kaupunginvaltuutettu
Kunta: Tampere
Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri, Perussuomalaiset

 

Pirkanmaalle ollaan luomassa uusi aluehallinto-organisaatio. Perussuomalaiset ovat koko Suomen asialla, joten on tärkeää, että saamme tarpeeksi vahvan edustajiston paikallisiin aluevaltuustoihin.

Siihen on nyt mahdollisuus teidän äänestäjien tuella tehkää se mahdolliseksi KIITOS etukäteen !

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Aluevaaleihin ehdolle asettuvalla on historiallisestikin merkittävä mahdollisuus olla rakentamassa kokonaan uutta hyvinvointialuetta.

Tähän tehtävään olen erittäin kiinnostunut ja valmis ottamaan haasteen vastaan.  

Hieman taustatietoja

Hyvinvointialueelle siirtyvät kunnilta seuraavat tehtävät:

1. Sosiaalipalvelut
2. Terveyspalvelut
3. Palo- ja pelastuspalvelut

Valittavan Aluevaltuuston tehtävänä on muun muassa päättää:

hyvinvointialuestrategiasta
• sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta
• pelastustoimen palvelutasosta
• hyvinvointialueen hallintosäännöstä1
• hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
• omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
• liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
• varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista

• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
• palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista
perittävistä asiakasmaksuista
• takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
• jäsenten valitsemisesta toimielimiin
• taloudellisten etuuksien perusteista
• hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta
• tilivelvollisten nimeämisestä
• hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
• muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Tarkempia tietoja halutessasi saat tästä oppaasta:

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/17455303/Aluevaltuutetun+opas.pdf/92005f95-de3e-f595-1a97-777922d59f4f/Aluevaltuutetun+opas.pdf?t=1635837086225

 

Seppo Silvennoinen
Ex. Tampereen kaupunginvaltuutettu, kansainvälisten projektien päällikkö, Teknikko, ammattijohtaja
p. 045 129 5531
s-posti: seppo.silvennoinen.ps@gmail.com
kotisivut:  www.sepposilvennoinen.fi

Twitter: https://twitter.com/Seppo72918785